Filma iz serije Naravni parki Slovenije Kočevski pragozd in Pragozd Krokar sta nastala v sodelovanju Izobraževalnega programa Televizije Slovenija s strokovnimi sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije iz enote Kočevje in Prirodoslovnega muzeja Slovenije.

 

Dokumentarno izobraževalni film Kočevski pragozd nam od blizu odkriva utrip pragozdnega ekosistema v bukovo – jelovih pragozdnih rezervatih na Kočevskem. Vitalna drevesa, pragozdni orjaki, nežne mladice in trohneča debla na globokih pragozdnih tleh, glive, voda in svetloba ustvarjajo življenjski prostor za številne žuželke, ptice, divjad, medveda. Rodovitnost pragozda je osupljiv preplet številnih procesov, v katerih sodelujejo vsa njegova bitja. Gozd, še posebej pragozd, pa najboljše odevalo planeta.
Film Pragozd Krokar predstavi največji pragozdni rezervat v Sloveniji, bukov pragozd Krokar na slemenu Borovške gore. Lani je bil vpisan na UNESCOV Seznam  svetovne naravne dediščine kot starodaven in prvinski bukov gozd s posebno univerzalno vrednostjo. Danes odmaknjen visoko  nad dolino Kolpe  ta pragozd obstaja že vse od časa pred ledenimi dobami. To so pokazale genetske raziskave v evropskih bukovih gozdovih in primerjave med rezultati teh raziskav.
Pragozd Krokar je zato eno od redkih ledenodobnih zatočišč bukve, ki se je po ledenih dobah razširila iz teh krajev po vsej srednji Evropi.
Vabljeni na ogled filma. VSTOP JE PROST.

 

Film Pragozd Krokar